Ние през годините...

 

1989 - 2003
   
2003 / 2004 2004 / 2005
          паралелка: А, Б, В, Г          паралелка: А, Б, В, Г
   
2005 / 2006 2006 / 2007
         паралелка: А, Б, В, Г          паралелка: А, Б, В, Г
   
2007 / 2008 2008 / 2009
         паралелка: А, Б, В, Г          паралелка: А, Б, В, Г, Д
   
2009 / 2010 2010 / 2011
         паралелка: А, Б, В, Г          паралелка: А, Б, В, Г
   
2011 / 2012  
         паралелка: А, Б, В, Г