ОТЧЕТ - 30 ЮНИ 2015 Г

БЮДЖЕТ - 2015 г. 


Отчети


 Касово изпълнение на бюджета на ГПЧЕ "Иван Вазов" към 31.06.2015 г.

  Касово изпълнение на преходен остатък на ГПЧЕ "Иван Вазов" към 31.09.2015 г.

  Касово изпълнение на бюджета на ГПЧЕ "Иван Вазов" към 30.12.2015 г.