БЮДЖЕТ 2016 Г.


Отчети


 Отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ "Иван Вазов" към 31.03.2016 г.

  Отчет за касово изпълнение на преходен остатък на ЕГ "Иван Вазов" към 31.03.2016 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ "Иван Вазов" към 30.06.2016 г.

  Отчет за касово изпълнение на преходен остатък на ЕГ "Иван Вазов" към 30.06.2016 г.

  Отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ "Иван Вазов" към 30.09.2016 г.

  Отчет за касово изпълнение на преходен остатък на ЕГ "Иван Вазов" към 30.09.2016 г.