ОТЧЕТ - 30 ЮНИ 2015 Г

БЮДЖЕТ - 2017 г. 


Отчети


 Касово изпълнение на бюджета на ГПЧЕ "Иван Вазов" към 31.03.2017 г.

  Касово изпълнение на преходен остатък на ГПЧЕ "Иван Вазов" към 31.03.2017 г.

  Преходен остатък за Дейност 713 на ГПЧЕ Иван Вазов към 30.06.2017 г.

  Касово изпълнение на бюджета на ГПЧЕ "Иван Вазов" към 30.06.2017 г.

  Касово изпълнение на преходен остатък на ГПЧЕ "Иван Вазов" към 30.06.2017 г.

  Преходен остатък за Дейност 713 на ГПЧЕ Иван Вазов към 30.06.2017 г.

  Касово изпълнение на бюджета на ЕГ "Иван Вазов" към 30.09.2017 г.

  Касово изпълнение на преходен остатък на ЕГ "Иван Вазов" към 30.09.2017 г.

  Преходен остатък за Дейност 713 на ЕГ Иван Вазов към 30.09.2017 г.

  Касово изпълнение на бюджета на ЕГ "Иван Вазов" към 31.12.2017 г.