СВОБОДНИ МЕСТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА - 2017 / 2018 ГОДИНА


КЛАС ПРОФИЛ БРОЙ МЕСТА
8 В Английски език, Немски език 7
9 В Немски език, Втори чужд език, Български език и литература, Информационни технологии 4
9 Г Немски език, Втори чужд език, Информационни технологии, Български език и литература 3
10 А Английски език, Втори чужд език, Математика, Български език и литература 3
10 Б Английски език, Втори чужд език,  Български език и литература 1
10 В Немски език, Втори чужд език, География и икономика, Информационни технологии 10
10 Г Немски език, Английски език, Информационни технологии 5
11 В Немски език, Чужд език, Информационни технологии, Български език и литература 5
12 А Английски език, Немски език, Математика, Български език и литература 2
12 Б Английски език, Испански език, Български език и литература, История и цивилизация 3
12 В Немски език, Английски език, Информационни технологии, Български език и литература 4
12 Г Немски език, Английски език, Информационни технологии, Български език и литература 10