СВОБОДНИ МЕСТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА

2019 - 2020 ГОДИНА


КЛАС ПРОФИЛ БРОЙ МЕСТА
8 В Немски език, Английски език 2
10 В Немски език, Английски език 8
10 Г Немски език, Английски език 2
11 Б Английски език, Втори чужд език, БЕЛ, История и цивилизация 1
11 В Немски език, Втори чужд език, БЕЛ, Информационни технологии 5
11 Г Немски език, Втори чужд език, Информационни технологии, БЕЛ 4
12 А Английски език, Чужд език по избор, Математика, БЕЛ 3
12 Б Английски език, Чужд език по избор, БЕЛ 3
12 В Немски език, Чужд език по избор, География и икономика, Информационни технологии 11
12 Г Немски език, Английски език, Информационни технологии 5