СВОБОДНИ МЕСТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА

2018 - 2019 ГОДИНА


КЛАС ПРОФИЛ БРОЙ МЕСТА
9 В Немски език, Английски език 9
10 Б Английски език, Втори чужд език, БЕЛ, История и цивилизация 1
10 В Немски език, Втори чужд език, БЕЛ, Информационни технологии 5
10 Г Немски език, Втори чужд език, Информационни технологии, БЕЛ 3
11 А Английски език, Чужд език по избор, Математика, БЕЛ 3
11 Б Английски език, Чужд език по избор, БЕЛ 3
11 В Немски език, Чужд език по избор, География и икономика, Информационни технологии 11
11 Г Немски език, Английски език, Информационни технологии 5
12 В Немски език, Чужд език по избор, География и икономика, Информационни технологии 5