СВОБОДНИ МЕСТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА

2021 - 2022 ГОДИНА


КЛАС ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ БРОЙ МЕСТА
10 А Чужди езици Английски език, Немски език 2
10 В Чужди езици Немски език, Английски език 4
11 В Чужди езици Немски език, Английски език

Трети профилиращ предмет:
1. Информационни технологии
2. Биология и здравно образование
3. История и цивилизации
4. Математика
1
12 А Чужди език Английски език, Немски език

Трети профилиращ предмет:
1. Информационни технологии
2. Биология и здравно образование
3. История и цивилизации
4. Философия
2
12 В Чужди езици Немски език, Английски език

Трети профилиращ предмет:
1. Информационни технологии
2. Биология и здравно образование
3. История и цивилизации
4. Философия
8
12 Г Чужди езици Немски език, Английски език

Трети профилиращ предмет:
1. Информационни технологии
2. Биология и здравно образование
3. История и цивилизации
4. Философия
4