Ваканции и неучебни дни за учебната 2020 - 2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020 - 2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ 10 клас
18.06.2021 г. – НВО по математика 10 клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. –  XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)