На 12 септември от 17:30 часа

във физкултурния салон

на ЕГ "Иван Вазов" ще се проведе родителска среща

с родители на осмокласници. Заповядайте!