МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


"ТВОЯТ  ЧАС"

Оперативна програма

"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

КЛУБОВЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

1.   Клуб  Млад краевед” – ръководител Мария Консулова 

2.   Клуб Загадки и тайни на историята” – ръководител Калинка Атанасова 

3.   Клуб Практическа граматика” – ръководител Светла Шишкова 

4.   Клуб  Електронен вестник” – ръководител Йорданка Кондова 

5.  Клуб „Етнография” – ръководител Надежда Янева 

6.  Клуб  Творческо писане на български и английски език” – ръководител Антония Панайотова 

7. Клуб Математика” – ръководител Теодора Кехайова 

8.   Клуб  Футболни таланти” – ръководител Андон Андонов 

9.    Клуб „Дебати” – ръководител Мария Консулова

10. Клуб Театър – ръководител Ана Николова 

11.  Клуб „Предприемач на бъдещето” – ръководител Калинка Атанасова

 


2018 г.


1. Клуб  „Географска експедиция” – ръководител Калинка Атанасова

2. Клуб  „Диалог с Русия” – ръководител Светла Шишкова

3. Клуб  „Реклама и дизайн” – ръководител Йорданка Кондова

4. Клуб  „Любопитна биология” – ръководител Мариана Василева

5. Клуб  „Виртуален английски ” – ръководител Бела Дичева

6. Клуб  „Приложна химия” – ръководител Иванка Иванова

7. Клуб „Предприемач на бъдещето” – ръководител Калинка Атанасова

8.   Клуб Футбол” – ръководител Андон Андонов 

9.   Клуб „Дебати” – ръководител Мария Консулова

10.  Клуб Театър – ръководител Ана Николова 

11.   Клуб „Млад краевед” – ръководител Мария Консулова 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ

НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1.     Трудно ли е да сме грамотни ?" – ръководител Петя Кръстанова 

2.     Информационни технологии – ръководител Мария Апостолова 

3.     Физика и астрономия – ръководител Елена Костова

4.     Готови за матура – ръководител Петя Кръстанова

5.     Немски език - лесен и достъпен – ръководител Анелия Кондилова

6.     Математика – ръководител Антоанета Такова

Анкетна карта

Индивидуална карта - Приложение 5

Проект "Твоят час"