МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


 

"ТВОЯТ  ЧАС"

 

Оперативна програма

"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

 

КЛУБОВЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

1.    Клуб Дебати ръководител Мария Консулова

2.    Млад краевед ръководител Мария Консулова 

3.    Театър ръководител Ана Николова 

4.    Загадки и тайни на историята ръководител Калинка Атанасова 

5.     Практическа граматика ръководител Светла Шишкова 

6.    Футболни таланти ръководител Андон Андонов 

7.    Електронен вестник ръководител Йорданка Кондова 

8.     Клуб Етнография ръководител Надежда Янева 

9.    Творческо писане на български и английски език ръководител Антония Панайотова 

10. Математика ръководител Теодора Кехайова 

11. Предприемач на бъдещето ръководител Калинка Атанасова

 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ

НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1.     Трудно ли е да сме грамотни ? ръководител Петя Кръстанова 

2.     Информационни технологии ръководител Мария Апостолова 

3.     Физика и астрономия ръководител Елена Костова