ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАНКА КАЗАКОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНГЕЛ ДОБРИКОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН

                 ЕЛЕНА ИВАНОВА

                 АНТОАНЕТА НИКОЛОВА

                 ЗОРНИЦА ГИЗГИНДЖИЕВА

                 МАРИЯ БАДЕВА

                 ЙОРДАНКА ШОПОВА

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:  ЕЛИЦА БИЛЮКОВА

                                            РОСИЦА БОЧАКОВА