Етичен кодекс - 2017/18


Заболявания при работа с компютри и начини за предотвратяването им

 

Правилник за ОБУВОТ - 2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешен трудов ред - 2017/18

ПУДУ на ЕГ "Иван Вазов" - 2017/2018