Допълнение в ПУДУ на ЕГ "Иван Вазов " - 2017/2018г.
Промяна в ПУДУ на ЕГ "Иван Вазов " - 2017/2018г.
ПУДУ на ЕГ "Иван Вазов " - 2017/2018г.
Правилник за ОБУВОТ - 2017/2018г.
Вътрешен трудов ред на ЕГ "Иван Вазов " - 2017/2018г.
Етичен кодекс ЕГ "Иван Вазов "


Заболявания при работа с комютри и начини за предотвратяването им