ЕЗИКОВА  ГИМНАЗИЯ  „ИВАН  ВАЗОВ”

     Адрес: гр.Смолян бул.”България” 22      

      Тел: 0301 - 87129

      E-mail: gpche_smolyan@abv.bg              

      WEB адрес: www.gpche-smolyan.com

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление – по образец.

2. Свидетелство за завършено основно образование 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

1. Утроената оценка по български език и литература от изпита за проверка на способностите.

2. Оценката от изпита по математика.

3. Оценката по български език и литература от Свидетелството за основно образование.

4. Оценката по математика от Свидетелството за основно образование.