ЕЗИКОВА  ГИМНАЗИЯ  „ИВАН  ВАЗОВ”

     Адрес: гр.Смолян бул.”България” 22      

      Тел: 0301 - 87129

      E-mail: gpche_smolyan@abv.bg              

      WEB адрес: www.gpche-smolyan.com

 

План-прием за учебната 2018 - 2019г.:

Клас

I профил - 8 клас

II профил - 9 клас

Бр. у-ци

8-A

Aнглийски  език

Немски  език

26

8-Б

Английски език

Испански  език

26

8-В

Немски  език

Английски  език

26

 

Останалите профилиращи предмети се избират

в края на 10 клас!

 

Срок на обучение – 5 години