ЕЗИКОВА  ГИМНАЗИЯ  ИВАН  ВАЗОВ

     Адрес: гр.Смолян бул.България 22      

      Тел: 0301 - 87129

      E-mail: gpche_smolyan@abv.bg              

      WEB адрес: www.gpche-smolyan.com

 

 

План-прием за учебната 2017 / 2018г.:

 

Клас

I профил

8клас

II  профил

9 клас

Бр. у-ци

8 А

английски  език

немски  език

26

8 Б

английски език

испански  език

26

8 В

немски  език

английски  език

26

8 Г

немски  език

английски  език

26

 

Останалите профилиращи предмети се избират

в края на 10 клас!

 

Срок на обучение 5 години